img

Serveis


QiQTa oferim serveis integrals i integradors des de la fase inicial de projectes, assessorament personalitzat previ a projecte, a projecte tècnic d’obra, fins a fase d’execució material i posterior pla de manteniment de l’obra executada, així com assistència tècnica durant la seva execució i plans d’autoprotecció de edificis i esdeveniments

Oferim serveis de :

Oficina tècnica:
 • Projectes d’edificació ( Residencials, sanitaris, retail, industrials, espais públics i cases a mida
 • Estudis de Seguretat i Salut
 • Pla d’autoprotecció
 • Projectes d’activitats
 • Plans de control de qualitat
 • Auditories de projectes
 • Càlcul d’estructures
 • Amidaments pressupostos i due diligence
 • ITES, informes i peritatges
 • CEE, Cedules d’habitabilitat
 • Assessorament en prevenció de riscos laborals en construcció
 • Gestió Urbanística
img
Direcció d'obra:
 • Direcció de obra en edificació de tot tipus
 • Coordinació de Seguretat i Salut en Edificació de tot tipus
 • Coordinació de Seguretat i Salut d’actuacions urbanes
 • Coordinació de Seguretat i Salut d’obres d’infraestructures
 • Control de Qualitat
 • Interiorisme

  Construcció i Obra:
 • Pla de Seguretat i Salut
 • Assistència tècnica de DO i CSS
 • Construct management